شنبه 30 شهريور 1398   22:34:14
اطلاعيه‌ها
10:141395/2/4 شنبه
یکی از مقالات برگزیده به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس شرکت ملی گاز ایران - مقاله برگزیده(4)
مقاله بررسی فرایند مدیریت دانش و پیاده سازی آن در منطقه دوعملیات انتقال گاز(اصفهان)

فرشته محمدعلی دستجردی با همکاری مجید آقاحسینی و سید مجتبی رزاقی در مقاله ای تحت عنوان بررسی فرایند مدیریت دانش و پیاده سازی آن در منطقه دوعملیات انتقال گاز(اصفهان)، وضعیت فرایند مدیریت دانش در منطقه دوعملیات را بر اساس شش مؤلفه ی فرایند مدیریت دانش، شامل: ایجاد، کسب، سازماندهی، ذخیره، اشتراک و کاربرد دانش برگرفته از الگوی شرون لاوسون، با هدف کاربردی و به روش توصیفی از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار دادند.
در این مقاله جامعه ی آماری، شامل تمامی مدیران و کارکنان رسمی و قرارداد مستقیم ( قرارداد با منطقه دو عملیات انتقال گاز ) حدود 858 نفر و حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 266 نفر، با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.

نتایج بررسی و مطالعه ها، نشان داد که تأثیر همه ابعاد و مؤلفه های فرایند مدیریت دانش بر  پیاده سازی مدیریت دانش در منطقه دو عملیات انتقال گاز مثبت و معناداراست. همچنین، بر بهره وری منابع انسانی تأثیر دارند. انتشار دانش با میانگین ۰۲/۴ بیشترین تأثیر و ذخیره دانش با میانگین ۷۸/۲ کمترین تأثیر را در پیاده سازی مدیریت دانش داشته است. همچنین، جهت قیاس وضع موجود و مطلوب، میانگین پاسخ‌ها به مؤلفه‌های مدیریت دانش بین گزینه‌های کم و تا حدودی در نوسان بوده است.
متن مقاله از بخش فایل های مربوطه قابل دریافت می باشد .
فايل هاي مربوطه :
مقاله 2003مديريت دانش.pdf984.908 KB
تاریخ به روز رسانی:.
  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما